BodyTune Group

Lakše je nagovoriti ljude na zlo i mržnju nego na dobro i ljubav. Zlo je privlačno, i bliže je ljudskoj prirodi. Za dobro i ljubav treba izrasti, treba se pomučiti.

BodyTune Group

Sve bi se u životu moglo izdržati za kratko, i da budeš dobar, i hrabar, i pažljiv, ali život ne traje kratko, a ništa ti ne može postati teško kao obaveza koju sam sebi nametneš u jednom času slabosti ili oduševljenja. Stid te da odustaneš, muka da istraješ.

Masonry

Live Search

"Ja sam svakako plemenitija i savršenija životinja od tebe"

Nekada su bila dva polarna medvjeda koji su postali dovoljno odrasli da napuste majku i jazbinu njihovu.

Što nas čini zdravim i srećnim dok prolazimo kroz život?

Luis je bio mladi lav koji više nije bio mladić, ali još uvijek nije imao vještine da lovi za sebe.

Jedan američki biznismen bio je na odmoru u Meksiku.

Ukoliko bi ste se našli u prilici da proživite bilo čiji život, u čijem životu biste vojleli da se vratite?