Ukoliko bi ste se našli u prilici da proživite bilo čiji život, u čijem životu biste vojleli da se vratite?Karl Pillemer sa Univerziteta Cornell je intervjuisao više od hiljadu starijih osoba različitog ekonomskog statusa, nivoa obrazovanja i karijere, zatraživši da podjele najvrednije lekcije naučene tokom života. U ogromnoj većini slučajeva, fokus ispitanika nije bio usmjeren na ono što jesu, već upravo na ono što nisu uradili - u njihovim odgovorima o životnim lekcijama dominiralo je 90 % KAJANJE.

Na pitanje „Ukoliko biste se našli u prilici da proživite bilo čiji život, u čijem životu biste vojleli da se vratite?", jedan čovjek u poznim osamdesetim je odgovorio:

„Želio bih da se vratim kao osoba koja sam mogao postati, ali nikad nisam bio.“ Nastavio je, i rekao još nekoliko stvari:

„Ovog puta bih se ponašao hrabrije, odlučnije i smjelije. Ne bi se toliko bojao neuspjeha. Ne bih dozvolio strahu da me odvrati od prilika za kojima nisam pošao. Više bih rizikovao – preduzimao bih rizike za kojima sada žalim. Dozvolio bih sebi da doživljavam više neuspjeha, da više volim, da se više smijem i da se trudim da budem srećan. Ovog puta dao bih sve od sebe da VIŠE ŽIVIM.“

Ne čekajte da napunite osamdeset godina i budete puni kajanja. Budite osoba koja ste „mogli biti“ počevši OD SADA.