BodyTune Group

Lakše je nagovoriti ljude na zlo i mržnju nego na dobro i ljubav. Zlo je privlačno, i bliže je ljudskoj prirodi. Za dobro i ljubav treba izrasti, treba se pomučiti.

BodyTune Group

Sve bi se u životu moglo izdržati za kratko, i da budeš dobar, i hrabar, i pažljiv, ali život ne traje kratko, a ništa ti ne može postati teško kao obaveza koju sam sebi nametneš u jednom času slabosti ili oduševljenja. Stid te da odustaneš, muka da istraješ.

Masonry

Live Search

Nekada su bila dva polarna medvjeda koji su postali dovoljno odrasli da napuste majku i jazbinu njihovu.


Nekada su bila dva polarna medvjeda koji su postali dovoljno odrasli da napuste majku i jazbinu njihovu. Oni su otišli i počeli se susretati sa stvarnim i realnim životom. Poslije par dana napuštanja majčinog gnijezda prvo što ih je susrelo je velika glad.

Brat i sestra sjedili su na odvojenim ledenicama u sredini okeana i pitali se šta dalje da rade. Sestra je prva ušla u vodu, znala  je da mora zaroniti i da počne sama da  lovi  sebi ručak. Brat je sjedio na santi leda i nadao se da će mu lijepi sočni ručak sam skočiti na santu leda da bi jeo. Sestra je stavila šapu u vodu i osjetila koliko je hladna. Znala je da neće biti lako preživjeti prvi ulov.

Brat se leškareći na santi leda gledao sestru i pitao se šta radi.

Sestra je zaronila i potražila svoj plijen. Nakon nekog vremena ponovo se pojavila na površini vode. Nije ništa uhvatila, tijelo joj je bilo hladno i vlažno, a i gladna je bila jako. Brat se smijao pokušajima ulova njegove sestre.

Sestra je opet zaronila. Opet se pojavila bez plijena i nije bilo ulova da dokaže svoje lovačke sposobnosti.

Brat ju je viknuo: "Ti si luda!  Zašto jednostavno ne sačekaš, plijen će doći sam.

"Opet je uzdahnula i ponovo zaronila. Ovoga puta uspjela je i pojavila se sa veoma velikim ulovom. To je bio najbolji obrok koju je ikada pojela i ona se nakon toga osjećala toliko zadovoljna.

 Stomak brata bio prazan i ispuštao je razne zvuke. Brat je počeo da govori "Život nije fer. Život je katastrofa jer sve daje sestri a ništa meni"

Sestra je postala strahoviti lovac i živjela je dug i srećan život. Na žalost, brat nikada nije htio u hladnu vodu, nikada nije potrudio da ulovi hranu, ali je čekao da ona pronađe njega. 

Mi nismo toliko različiti od ovih polarnih medvjeda. Postoje mogućnosti širom svijeta, ali vam je potrebna hrabrost i inicijativa da idete dalje, da postaknete i razvijete svoje vještine da ih iskoristite. Neće vam ništa skočiti u krilo.