BodyTune Group

Lakše je nagovoriti ljude na zlo i mržnju nego na dobro i ljubav. Zlo je privlačno, i bliže je ljudskoj prirodi. Za dobro i ljubav treba izrasti, treba se pomučiti.

BodyTune Group

Sve bi se u životu moglo izdržati za kratko, i da budeš dobar, i hrabar, i pažljiv, ali život ne traje kratko, a ništa ti ne može postati teško kao obaveza koju sam sebi nametneš u jednom času slabosti ili oduševljenja. Stid te da odustaneš, muka da istraješ.

Masonry

Live Search

Nastavnik keramike najavio je prvog dana škole da razdvaja razred u dve grupe.
Nastavnik za pravljenje keramičkih posuda najavio je prvog dana škole da razdvaja razred u dvije grupe.

Svi oni sa lijeve strane studija, rekao je on: biće ocijenjeni isključivo na količini posla koji su proizveli, a sve one sa desne strane samo po svom kvalitetu. Pored toga ocjenjivaće se estetski kvalitet posuda.

 Njegov postupak bio je jednostavan: u poslednjem danu kad završavaju razred rekao da će donijeti svoju vagu za mjerenje količine keramičkih posuda. Na taj način bi  pratio i ocjenjivao rad grupe, a  "količina": pedeset kilograma posuda ocijenilo je "A", četrdeset kilograma "B", trideset kilograma "C" i tako dalje..

 Međutim, oni koji se prave  po "kvalitetu" moraju da proizvedu samo jednu posudu i dobiće ocjenu "A."

 Pa, došlo je vreme ocenjivanja, pojavila se čudna činjenica: sve najkvalitetnije radove proizvela je grupa koja se ocenjuje po količini "A". Čini se da je grupa koja je imala puno posla, i puno prakse u radu na kraju proizvela najviše kvalitetnih keramičkih posuda.

 Poruka ovde je jednostavna. Da uradite bolji rad,  imajte prakse što više. Nemojte se usredsrediti na savršenstvo, već na kontinuirani razvoj i time ćete moći da poboljšate svoje vještine i izdvojite se od gomile. Pravite greške, učite iz grešaka i tako jedino postajete vrhunski majstor.