Višak tjelesne mase, ostvaren uvećanom količinom masnog tkiva, ne predstavlja samo estetski problem već je faktor visokog rizika za nastajanje različitih metaboličkih i funkcionalnih poremećaja, čija je direktna posljedica ugrožavanje čovjekovog zdravlja pojavom raznih oboljenja i bolesti. Po posljednjim analizama Svjetske zdravstvene organizacije preko 70% svjetske populacije „pati“ od prekomjerne tjelesne mase. S obzirom na to, jasno je koliki problem predstavlja nebriga ljudi o sopstvenom tjelu. BodyTune je ponosan na programe redukcije tjelesne mase kod djece i adolescenata, kod kojih u procesima rasta i razvoja važe potpuno drugačije zakonitosti funkcionisanja organizma nego kod odraslih osoba. ​

Optimalna tjelesna masa nije jednodimenzionalno posmatranje odnosa mase i visine. Osobe istih godina, pola i visine nemaju istu idealnu masu. Neophodno je u analize o optimalnoj tjelesnoj masi uvrstiti morfološke osobine, odnose različitih tipova tkiva, funkcionalni status organizma, morfotip (genetsku predispoziciju ka određenom odnosu različitih tipova tkiva) i mnogo drugih faktora. Osnovna karakteristika našeg rada na redukciji tjelesne mase jeste zapreminsko umanjenje segmenata tijela na račun masnog tkiva. U toku cijelog procesa, vrše se kontinuirane promjene tjelesne strukturе mijenjanjem količine i odnosa različitih tipova tkiva. Poseban akcenat je na umanjenju natkoljenica i karličnog pojasa. Za razliku od drugih sličnih vježbanja i dijetskih programa, BodyTune R.T.T. program vježbanja i ishrane ne dovodi do vraćanja tjelesne težine. Sistematskim djelovanjem na metabolizam, preko nekoliko različitih faktora, utiče se na brzo aktiviranje i maksimalno produžavanje trajanja lipolize (aktiviranja masti kao primarnog izvora energije u procesu vježbanja).