BodyTune Group

Lakše je nagovoriti ljude na zlo i mržnju nego na dobro i ljubav. Zlo je privlačno, i bliže je ljudskoj prirodi. Za dobro i ljubav treba izrasti, treba se pomučiti.

BodyTune Group

Sve bi se u životu moglo izdržati za kratko, i da budeš dobar, i hrabar, i pažljiv, ali život ne traje kratko, a ništa ti ne može postati teško kao obaveza koju sam sebi nametneš u jednom času slabosti ili oduševljenja. Stid te da odustaneš, muka da istraješ.

FITNES KIDS

Live Search

Djeca imaju potrebu da sebe razvijaju kroz razne oblike kretanja, a naša dužnost da im obezbjedimo i da imaju na raspolaganju aktivnosti u kojima oni uživaju. Kroz fizičke aktivnosti djeca uče i razvijaju mnoge aspekte ličnosti, a najbitnije je razvijanje određenih vještina i aktiviranju vrlina. Djeca koja redovno vježbaju imaju bolji učinak u školi i imaju bolje odnose sa svojim vršnjacima, kao i bolje zdravstveno stanje. Redovna fizička aktivnost i učešće u određenoj vrsti fizičke aktivnosti povezani su sa nižim stopama gojaznosti, većom gustinom kostiju, povećanom kardiovaskularnom sposobnošću, poboljšanom koordinacijom i poboljšanim društvenim i ličnim sposobnostima.


Djeca traže druačiji pristup, drugačiji način jer mi ne možemo da ih posmatramo kao male a velike ljude. Trening mora biti, prije svega  zabavna aktivnost, djeca imaju drugačiji način razmišljanja. Fizička pismenost je koncept koji podrazumijeva savladavanje osnovnih pokreta i sportskih vještina, ima za cilj izgradnju zdrave osobe da bude pravilno izgrađena u društvenoj zajedinici.

Motorne vještine i aktiviranje vrlina mogu se mnogo popraviti tokom vremena sa pravilni instrukcijama, sugestijama i praksom. Kao i kod akademika, ako želimo da djeca nauče o književnosti, nauci i matematici, prvo ih moraju naučiti kako čitati, pisati i računati. Ako želimo da djeca postanu fizički kompetentnija i pravilno izgrađena u tom segmentu, prvo ih treba naučiti da trče, skupljaju, bacaju, uhvataju, penju i puzaju.

Najveću površinu kore velikog mozga zauzimaju asocijativne regije i po rasprostranjenosti se vidi koliko su važne. Zato je važno aktivirati ih sinkronizirano, a idealan način su kompleksni pokreti. Jasno je da za ukupni razvoj biološkog potencijala moramo aktivirati sve regije zajedno te da u vrijeme razvoja mozga ne možemo dijeliti aktivnosti na lijevu i desnu polovinu. Moramo aktivirati (i to sinkronizirano) velike regije mozga, pa je jako važno tokom razvoja, posebno do 12. godine a do 15 godine. Djeca misle da se igraju, a to im je veliki motiv. Tako, igrajući se, nauče sve što im tako želimo prenijeti. I još nešto, misle, povezuju, rađaju im se nove ideje, razvijaju kreativnost jer je to samo jedini, pravi i sigurni put za razvoj djeteta.


ZDRAVO DIJETE, ZDRAVO ODRASTANJE.