BodyTune Group

Lakše je nagovoriti ljude na zlo i mržnju nego na dobro i ljubav. Zlo je privlačno, i bliže je ljudskoj prirodi. Za dobro i ljubav treba izrasti, treba se pomučiti.

BodyTune Group

Sve bi se u životu moglo izdržati za kratko, i da budeš dobar, i hrabar, i pažljiv, ali život ne traje kratko, a ništa ti ne može postati teško kao obaveza koju sam sebi nametneš u jednom času slabosti ili oduševljenja. Stid te da odustaneš, muka da istraješ.

RAZVOJ, RAST I UVEĆANJE TKIVA

Live Search

Program je namijenjen prije svega djeci i mladim sportistima, ali i drugim osobama kod kojih je potrebno oblikovati odgovarajući segment tijela ili čitavo tijelo na optimalan nivo koji bi odgovarao fazi fizičkog razvoja. Praćenjem životne dobi, genetskih, morfološkim karakterisitkama i uslova života u kojima se osoba nalazi dizajniramo program rada.

Specifičnost rada se djecom ogleda se u neophodnosti poštovanja senzitivnih i kritičnih perioda za razvoj pojedinih motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sistema, koji se ne smiju propustiti. U slučaju da prirodni tok razvoja djeteta otežavaju akumulirana veća količina masnog tkiva, urođeni ili stečeni tjelesni deformitet, ali i različiti negativni psiho-socijalni uslovi.

Programiranje i planiranje trenažnog procesa predstavlja kompleksan i dinamičan proces stvaranja uslova da se sa jedne strane, isprate prirodne zakonistosti i potrebe organizma za adekvatnim stimulansom u vidu kretanja i igre, a sa druge strane neutrališu svi negativni faktori koji utiču na rast i razvoj. BodyTune Group počiva na poznavanju svih fizioloških i mehaničkih promjena koje prate jedan ovakav proces. Tkivo prije svega mora zadržati dovoljnu količinu kompaktne i funkcionalne mišićne mase, koja kao takva predstavlja prvi preduslov u procesu sprečavanja nastanka različitih tjelesnih deformiteta, metaboličkih i fizioloških poremećaja i različitih oblika oboljenja.


​Radimo proces kontrole, rasta i razvoja  tkiva i kroz odgovarajući program vježbanja, ishrane prolazimo kroz nekoliko različitih faza i procesa umanjenja masnih naslaga. Nerijetko se dešava i da osoba prolazi kroz takozvani mezomorfni tip, kao prelaznu fazu ka čistom ektomorfnom tipu organizma.


GUSKA I KONJ

"Ja sam svakako plemenitija i savršenija životinja od tebe"

INICJATIVA

Nekada su bila dva polarna medvjeda koji su postali dovoljno odrasli da napuste majku i jazbinu njihovu.

DOBAR ŽIVOT

Što nas čini zdravim i srećnim dok prolazimo kroz život?

PRIČA O LAVU

Luis je bio mladi lav koji više nije bio mladić, ali još uvijek nije imao vještine da lovi za sebe.

PRIČA O RIBARU

Jedan američki biznismen bio je na odmoru u Meksiku.

UGODITI

Jednom je djed poveo unuka u grad.

ZAŠTO SE KAJATI ?

Ukoliko bi ste se našli u prilici da proživite bilo čiji život, u čijem životu biste vojleli da se vratite?

UBJEĐENJA

Lična ubjeđenja mogu stvoriti određene posljedice u realnom životu.

OD ISTOKA DO ZAPADA

Na kraju knjige, govori i i slikovito opisujući ponovni susret sa poznanicima iz manastira deset godina kasnije.