BodyTune Group

Lakše je nagovoriti ljude na zlo i mržnju nego na dobro i ljubav. Zlo je privlačno, i bliže je ljudskoj prirodi. Za dobro i ljubav treba izrasti, treba se pomučiti.

BodyTune Group

Sve bi se u životu moglo izdržati za kratko, i da budeš dobar, i hrabar, i pažljiv, ali život ne traje kratko, a ništa ti ne može postati teško kao obaveza koju sam sebi nametneš u jednom času slabosti ili oduševljenja. Stid te da odustaneš, muka da istraješ.

RECOVERY CENTER

Live Search

Branko2

ŠKOLA DISANJA

Psihofizički uslovi života izazivaju loš obrazac disanja, a iz lošeg obrasca disanja dolaze psihofizički problemi. Dakle,dišemo prirodno – ne mijenjamo ništa u dahu.Koju god da tehniku ili pristup vježbate, disanje mora teći bez naprezanja
 

KM21000/
MJESEČNO

Ponedeljka do Nedelje
7:30am do 21:30pm
Šaka2

STRECH

Crno ili bijelo su svakako rezultati koji se postižu-ili jesi ili nisi. Ako dvije individue treniraju prema istom programu neće postići iste rezultate-njihova je adaptacija na određeni stimulans definisana i limitirana vlastitim individualnim sposobnostima.
 

KM21000/
MJESEČNO

Ponedeljka do Nedelje
7:30am do 21:30pm
Graha3

FUNCTIONAL BALANCE SYSTEMS

Programi vježbanja utemeljeni su na naučnim principima i podrazumijevaju dovođenje ljudskog organizma na “funkcionalnu nulu”,odnosno tačku u kojoj nema nikakvih funkcionalnih deficita.

KM21000/
MJESEČNO

Ponedeljka do Nedelje
7:30am do 21:30pm
Petar2

FUNCTIONAL TRAINING SYSTEMS

Programi vježbanja utemeljeni na jedinstvenom modelu treninga kroz prirodne, funkcionalne pokrete. Ti pokreti su grupisani u cjelinu,sa strogo definisanim metodičkim principima.
 
 

KM21000/
MJESEČNO

Ponedeljka do Nedelje
7:30am do 21:30pm

>

"Ne obara se svako drvo prvim udarcem"

"Vjera u radost gotovo je ista kao i sama radost“

"Prva i najbolja pobjeda je osvojiti vlast nad samim sobom"

"Pobjeda je najslađa kada već okusite poraz"

"Padni sedam puta, ali ustani i osmi"

"Bez pobjede straha,hrabrost nije hrabrost"