BodyTune Group

Lakše je nagovoriti ljude na zlo i mržnju nego na dobro i ljubav. Zlo je privlačno, i bliže je ljudskoj prirodi. Za dobro i ljubav treba izrasti, treba se pomučiti.

BodyTune Group

Sve bi se u životu moglo izdržati za kratko, i da budeš dobar, i hrabar, i pažljiv, ali život ne traje kratko, a ništa ti ne može postati teško kao obaveza koju sam sebi nametneš u jednom času slabosti ili oduševljenja. Stid te da odustaneš, muka da istraješ.

BALANCE SYSTEMS

Live Search

Programi vježbanja utemeljeni su na naučnim principima i podrazumijevaju dovođenje ljudskog organizma na “funkcionalnu nulu”, odnosno tačku u kojoj nema nikakvih funkcionalnih deficita. Korisnici ovog modela treninga  počinju sa različitih nivoa vježbanja, zato sto on isključivo koristi princip individualizacije  i induvidualnu pripremu.

Sve što radimo sa tijelom, pogrešno ili ispravno, ono se tako i formira. Niko ne trenira na savršen način, nema savršenu posturu, te ne savladava savršeno opterećenje, pa ako malo ostavimo prostora pogrešnom izvođenju moramo očekivati kompenzatorne pokrete, samim tim  disbalans, bol i na kraju povredu.
 
Cilj ovog modela treninga je da kroz pokrete  nauči organizam da prepozna stres, prijetnju za lokomotorni sistem. BodyTune Balans Systems se služi holističkim pristupom “Da nijedan dio tijela ne funkcioniše kao dio već kao cjelina”  i da se uz pomoć njega dolazi brzo, uspješno i optimalno funkcionalno stanje, gdje je organizam doveden na “funcionalnu nulu".


GUSKA I KONJ

"Ja sam svakako plemenitija i savršenija životinja od tebe"

INICJATIVA

Nekada su bila dva polarna medvjeda koji su postali dovoljno odrasli da napuste majku i jazbinu njihovu.

DOBAR ŽIVOT

Što nas čini zdravim i srećnim dok prolazimo kroz život?

PRIČA O LAVU

Luis je bio mladi lav koji više nije bio mladić, ali još uvijek nije imao vještine da lovi za sebe.

PRIČA O RIBARU

Jedan američki biznismen bio je na odmoru u Meksiku.

UGODITI

Jednom je djed poveo unuka u grad.

ZAŠTO SE KAJATI ?

Ukoliko bi ste se našli u prilici da proživite bilo čiji život, u čijem životu biste vojleli da se vratite?

UBJEĐENJA

Lična ubjeđenja mogu stvoriti određene posljedice u realnom životu.

OD ISTOKA DO ZAPADA

Na kraju knjige, govori i i slikovito opisujući ponovni susret sa poznanicima iz manastira deset godina kasnije.